[email protected] | 48 676-24-72
16
LIS
2021

Wyznaczenia 2022

WYZNACZENIA NA 2022   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu informuje o możliwości uzyskania wyznaczenia do czynności urzędowych na rok 2022  zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U z 2021r. poz.306) zgodnie z art....
16
LIS
2021

Informacja dla hodowców świń dotycząca Planu Bezpieczeństwa Biologicznego

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK...
15
LIS
2021

Informacje dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zwoleniu w załączeniu przekazuje następujące informacje dla hodowców trzody chlewnej i jednocześnie zwraca się z prośbą o szerokie udostępnienie materiałów wśród hodowców świń i wszystkich zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty: Informacja...
Skip to content