[email protected] | 48 676-24-72

Zwoleń, dnia 12 stycznia 2016r.

Lekarze wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu do wykonywania niektórych czynności według Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej w 2015r.
na terenie powiatu zwoleńskiego

I. Do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni (metoda wytrawiani) w: Stanowisku Zamiejscowym Działu Badań Mięsa Na Obecność Włośni Załazy 3a, 26-704 Przyłęk
1. Jadwiga Gołębiowska
2. Mariusz Amroży
3. Karol Grzęda
II. Badanie mięsa na obecność włośni na użytek własny wykonują Lekarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu ul. Lubelska 6 (wymagane zgłoszenie według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny).
III. Do monitoringu bydła (gruźlica, bruceloza i enzootyczna białaczka) oraz innych jednostek chorobowych bydła:
1. Mariusz Biss – gm. Tczów
2. Michał Makowiecki – gm. Przyłęk
3. Tomasz Tyburski – gm. Kazanów
4. Tomasz Bilski – gm. Zwoleń
5. Tomasz Guza – gm. Policzna
IV. Do pobierania krwi od świń w ramach krajowego programu choroby Aujeszky’ego (monitoring) oraz innych jednostek chorobowych świń:
1. Mariusz Biss
Miejscowości z gmin: Tczów, Kazanów
2. Tomasz Bilski
Miejscowości z gmin: Zwoleń
3. Tomasz Guza
Miejscowości z gmin: Policzna, Przyłęk
V. Do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami:
1. Tomasz Bilski – targowica Zwoleń, punkt skupu – Zwoleń
2. Michał Makowiecki – punkt skupu – Piątków, miejsce gromadzenia – Załazy
3. Mariusz Biss – punkt skupu –Tczów
4. Tomasz Guza- targowica Zwoleń, punkt skupu Piątków
VI. Do obserwacji zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną:
1. Mariusz Biss
2. Tomasz Tyburski
3. Tomasz Bilski
4. Michał Makowiecki
5. Tomasz Guza
6. Lekarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu
ul. Lubelska 6
VII. Do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu, wystawianie świadectw zdrowia:
1. Mariusz Biss
2. Tomasz Tyburski
3. Tomasz Bilski
4. Michał Makowiecki
5. Tomasz Guza
VIII. Do pobierania próbek:
1. Mariusz Biss
2. Tomasz Tyburski
3. Tomasz Bilski
4. Michał Makowiecki
5. Tomasz Guza
IX. Lekarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu
1. Do obserwacji zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną
2. Do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu, wystawianie świadectw zdrowia
3. Do pobierania próbek
4. Do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami

Skip to content