[email protected] | 48 676-24-72

Wykaz obowiązujących dokumentów w gospodarstwie prowadzącym produkcję zwierzęcą:
• dokumentacja weterynaryjna dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych przechowywana przez 5 lat od ostatniego wpisu tj. karty leczenia wydawane przez lek. wet. i podpisane przez właściciela zwierząt
• księga rejestracji stada wydawana przez ARiMR
• w przypadku utrzymywania bydła decyzja PLW o uznaniu stada za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy, enzootycznej białaczki bydła
• rejestr padłych zwierząt
• rejestr zakupu i zużycia środków żywienia zwierząt
• ewidencja zabiegów ochrony roślin
• ewidencja stosowania środków biobójczych/dezynfekcyjnych
• dokumentacja dotycząca stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych
• dokumentacja każdego przypadku pojawiania się szkodników lub chorób, które mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo produktów pierwotnych
• dokumentacja dotycząca wyników wszelkich analiz próbek pasz

Skip to content