[email protected] | 48 676-24-72

 

Lekarze wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu do wykonywania niektórych czynności według Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej w 2013r. na terenie powiatu zwoleńskiego

 

I. Do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni (metoda wytrawiania) w: Stanowisku Zamiejscowym Działu Badań Mięsa Na Obecność Włośni Załazy 3a, 26-704 Przyłęk

1. Beata Łagowska-Pięta

2. Jerzy Sowula

3. Jadwiga Gołębiowska

4. Mariusz Amroży

II. Badanie mięsa na obecność włośni na użytek własny wykonują Lekarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu ul. Lubelska 6 (wymagane zgłoszenie według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny).

III. Do monitoringu bydła (gruźlica, bruceloza i enzootyczna białaczka) oraz innych jednostek chorobowych bydła:

1. Jacek Piechota

gm. Tczów – Bartodzieje, Borki, Rawica Kolonia, Rawica Stara, Rawica Józefatka

2. Michał Makowiecki

gmina Policzna – Bierdzież, Chechły, Florianów, Piątków, Teodorów; gmina Przyłęk – Helenów, Ignaców, Łaguszów, Ławeczko Stare, Pająków, Zamość Nowy

3. Tomasz Tyburski

gm. Kazanów – Dębnica, Kazanów, Miechów, Miechów Kolonia

4. Tomasz Bilski

gm. Przyłęk – Stefanów

gm. Zwoleń – Filipinów, Helenówka, Pałki, Jedlanka, Józefów, Karczówka, Męciszów, Miodne, Paciorkowa Wola Nowa, Paciorkowa Wola Stara.

IV. Do pobierania krwi od świń w ramach krajowego programu choroby Aujeszky’ego (monitoring) oraz innych jednostek chorobowych świń:

1. Mariusz Biss

Miejscowości z gmin: Tczów, Kazanów, Zwoleń

2. Tomasz Bilski

Miejscowości z gmin: Przyłęk, Policzna, Zwoleń

 

V. Do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami:

1. Jacek Piechota – targowica Zwoleń, punkt skupu Zwoleń

2. Tomasz Bilski – targowica Zwoleń, punkt skupu Zwoleń

3. Michał Makowiecki – punkty skupu : Piątków, miejsce gromadzenia Załazy

4. Mariusz Biss – miejsce gromadzenia Załazy

VI. Do obserwacji zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną:

1. Jacek Piechota

2. Mariusz Biss

3. Tomasz Tyburski

4. Tomasz Bilski

5. Michał Makowiecki

VII. Do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu, wystawianie świadectw zdrowia:

1. Jacek Piechota

2. Mariusz Biss

3. Tomasz Tyburski

4. Tomasz Bilski

5. Michał Makowiecki

VIII. Do pobierania próbek:

1. Beata Łagowska -Pięta

2. Jerzy Sowula

3. Jadwiga Gołębiowska

4. Mariusz Amroży

5. Jacek Piechota

6. Mariusz Biss

7. Tomasz Tyburski

8. Tomasz Bilski

9. Michał Makowiecki

 

 

 

Skip to content