[email protected] | 48 676-24-72

Lekarze wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu do wykonywania niektórych czynności według Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej w 2012r na terenie powiatu zwoleńskiego

I. Do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni (metoda wytrawiani) w: Stanowisku Zamiejscowym Działu Badań Mięsa Na Obecność Włośni Załazy 3a, 26-704 Przyłęk

 1.   Beata Łagowska-Pięta
 2.   Jerzy Sowula
 3.   Jadwiga Gołębiowska
 4.   Mariusz Amroży

II. Badanie mięsa na obecność włośni na użytek własny wykonują Lekarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu ul. Lubelska 6 (wymagane zgłoszenie według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny).
III. Do monitoringu bydła (gruźlica, bruceloza i enzootyczna białaczka) oraz innych jednostek chorobowych bydła:

 1.   Jacek Piechota gm. Tczów – Janów, Józefów, Lucin gm. Zwoleń – Niwki, Ostrowy
 2.   Michał Makowiecki gm. Policzna – Andrzejówka, Biały Ług, Kuszlów, Patków, Policzna, Władysławów, Wygoda gm. Zwoleń – Celestynów, Cyganówka, Ługi
 3.   Tomasz Tyburski gm. Kazanów – Kowalków Kolonia, Kroczów Mniejszy, Kroczów Większy, Niedarczów Dolny Kolonia , Ranachów Wieś, Zakrzówek Kolonia, Zakrzówek Wieś
 4.   Tomasz Bilski gm. Przyłęk – Baryczka, Grabów nad Wisłą, Kulczyn, Mierziączka, Rudki, Załazy gm. Zwoleń – Atalin, Zielonka Nowa, Zielonka Stara

IV. Do pobierania krwi od świń w ramach krajowego programu choroby Aujeszky’ego (monitoring) oraz innych jednostek chorobowych świń:

 1.   Mariusz Biss gm. Tczów, gm. Kazanów, gm. Zwoleń
 2.   Tomasz Bilski Miejscowości z gmin: Przyłęk, Policzna, Zwoleń

V. Do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami:

 1.   Jacek Piechota – targowica Zwoleń, punkt skupu Zwoleń
 2.   Tomasz Bilski – targowica Zwoleń, punkt skupu Zwoleń
 3.   Michał Makowiecki – punkty skupu : Czarnolas, Piątków
 4.   Mariusz Biss – miejsce gromadzenia Załazy

VI. Do obserwacji zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną:

 1.   Jacek Piechota
 2.   Mariusz Biss
 3.   Tomasz Tyburski
 4.   Tomasz Bilski
 5.   Michał Makowiecki

VII. Do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu, wystawianie świadectw zdrowia:

 1.   Jacek Piechota
 2.   Mariusz Biss
 3.   Tomasz Tyburski
 4.   Tomasz Bilski
 5.   Michał Makowiecki

VIII. Do pobierania próbek:

 1.   Stanisław Hołowiński
 2.   Jerzy Sowula
 3.   Jadwiga Gołębiowska
 4.   Mariusz Amroży
 5.   Jacek Piechota
 6.   Mariusz Biss
 7.   Tomasz Tyburski
 8.   Tomasz Bilski
 9.   Michał Makowiecki
Skip to content