[email protected] | 48 676-24-72

Aktualizacja
Zwoleń, dnia 06.07.2015r.

Lekarze wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu do wykonywania niektórych czynności według Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej w 2015r.
na terenie powiatu zwoleńskiego

I. Do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni (metoda wytrawiani) w: Stanowisku Zamiejscowym Działu Badań Mięsa Na Obecność Włośni Załazy 3a, 26-704 Przyłęk
1. Jadwiga Gołębiowska
2. Mariusz Amroży
3. Karol Grzęda
II. Badanie mięsa na obecność włośni na użytek własny wykonują Lekarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu ul. Lubelska 6 (wymagane zgłoszenie według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny).
III. Do monitoringu bydła (gruźlica, bruceloza i enzootyczna białaczka) oraz innych jednostek chorobowych bydła:
1. Mariusz Biss – gm. Tczów
2. Michał Makowiecki – gm. Policzna
3. Tomasz Tyburski – gm. Kazanów
4. Tomasz Bilski – gm. Przyłęk
5. Marcin Konopka – gm. Zwoleń
IV. Do pobierania krwi od świń w ramach krajowego programu choroby Aujeszky’ego (monitoring) oraz innych jednostek chorobowych świń:
1. Mariusz Biss
Miejscowości z gmin: Tczów, Kazanów
2. Tomasz Bilski
Miejscowości z gmin: Policzna, Zwoleń
3. Marcin Konopka
Miejscowości z gmin: Policzna, Zwoleń
4. Tomasz Guza
Miejscowości z gmin: Przyłęk, Zwoleń

V. Do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami:
1. Tomasz Bilski – targowica Zwoleń, punkt skupu – Zwoleń
2. Michał Makowiecki – punkt skupu – Piątków, miejsce gromadzenia – Załazy
3. Mariusz Biss – punkt skupu –Tczów
4. Tomasz Guza- targowica Zwoleń, punkt skupu Piątków
VI. Do obserwacji zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną:
1. Mariusz Biss
2. Tomasz Tyburski
3. Tomasz Bilski
4. Michał Makowiecki
5. Marcin Konopka
VII. Do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu, wystawianie świadectw zdrowia:
1. Mariusz Biss
2. Tomasz Tyburski
3. Tomasz Bilski
4. Michał Makowiecki
5. Marcin Konopka
6. Tomasz Guza
VIII. Do pobierania próbek:
1. Mariusz Biss
2. Tomasz Tyburski
3. Tomasz Bilski
4. Michał Makowiecki
5. Marcin Konopka
6. Tomasz Guza

Skip to content