[email protected] | 48 676-24-72

WYZNACZENIA NA 2015

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu informuje o możliwości uzyskania wyznaczenia do czynności urzędowych na rok 2015 zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. zgodnie z Art. 16. Zainteresowanych lekarzy weterynarii prosimy o zgłaszanie się do PIW w Zwoleniu ul. Lubelska 6
DO
dnia 24 października 2014r., do godz. 15.30

Art. 16
1. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych
nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może:
1) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami
Inspekcji do:
a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży
zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami
zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu
oraz wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem
mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
j) pobierania próbek do badań,
l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
1a) wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami
Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego
dla zwierząt, do:
a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży
zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami
zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu
oraz wystawiania świadectw zdrowia,
d) pobierania próbek do badań.

Skip to content