[email protected] | 48 676-24-72

Aktualizacja na dzień 31 lipca 2014r.

 

Lekarze wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu do wykonywania niektórych czynności według Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej w 2014r. na terenie powiatu zwoleńskiego    

 

I. Do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni (metoda wytrawiani) w: Stanowisku Zamiejscowym Działu Badań Mięsa Na Obecność Włośni Załazy 3a, 26-704 Przyłęk

  1. Jadwiga Gołębiowska
  2. Mariusz Amroży
  3. Jan Jacek Ostrowski
  4. Karol Grzęda

II. Badanie mięsa na obecność włośni na użytek własny wykonują Lekarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu ul. Lubelska 6 (wymagane zgłoszenie według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny).
III. Do monitoringu bydła (gruźlica, bruceloza i enzootyczna białaczka) oraz innych jednostek chorobowych bydła:
1. Jacek Piechota
gm. Tczów
2. Michał Makowiecki
gm. Policzna
gm. Przyłęk
3. Tomasz Tyburski
gm. Kazanów
4. Tomasz Bilski
gm. Przyłęk
gm. Zwoleń
5. Marcin Konopka
gm. Zwoleń
6. Mariusz Biss
gm. Zwoleń
IV. Do pobierania krwi od świń w ramach krajowego programu choroby Aujeszky’ego (monitoring) oraz innych jednostek chorobowych świń:
1. Mariusz Biss
Miejscowości z gmin: Tczów, Kazanów
2. Tomasz Bilski
Miejscowości z gmin: Przyłęk,
3. Marcin Konopka
Miejscowości z gmin: Policzna, Zwoleń
V. Do sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami:
1. Jacek Piechota – targowica Zwoleń, punkt skupu- Zwoleń
2. Tomasz Bilski – targowica Zwoleń, punkt skupu – Zwoleń
3. Michał Makowiecki – punkty skupu – Piątków, miejsce gromadzenia – Załazy
4. Mariusz Biss – punkt skupu -Tczów
VI. Do obserwacji zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną:
1. Jacek Piechota
2. Mariusz Biss
3. Tomasz Tyburski
4. Tomasz Bilski
5. Michał Makowiecki
6. Marcin Konopka
VII. Do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu, wystawianie świadectw zdrowia:
1. Jacek Piechota
2. Mariusz Biss
3. Tomasz Tyburski
4. Tomasz Bilski
5. Michał Makowiecki
6. Marcin Konopka
VIII. Do pobierania próbek:
1. Jacek Piechota
2. Mariusz Biss
3. Tomasz Tyburski
4. Tomasz Bilski
5. Michał Makowiecki
6. Marcin Konopka

Skip to content