[email protected] | 48 676-24-72

Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz.

https://pasze.wetgiw.gov.pl/demo/index.php?mode=1&w=14&p=1436&protect=e9f2ea5aeddc6924fb1410e30cc530ed

Skip to content