[email protected] | 48 676-24-72
23
GRU
2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 317323-2011 z dnia 2011-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Zwoleń DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO W ILOŚCI 1 SZT.. Termin składania ofert: 2011-12-14
15
GRU
2011

Informacja o wyborze oferty

Nr sprawy: PIW.SPLW-380-4/11 Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr...
05
GRU
2011

Dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu

Zwoleń: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ZWOLENIU Numer ogłoszenia: 317323 – 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Skip to content